Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 26.03